6 zinnen met «organismen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord organismen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Aërobe organismen daarentegen zijn organismen die de aanwezigheid van moleculaire zuurstof nodig hebben om te leven. »
« Pasteur begon met praktische experimenten over het gistingsproces in 1854 en bouwde voort op zijn ideeën en toonde aan dat ziekten werden veroorzaakt door microscopische organismen. »
« Biologen moeten de wereld onderzoeken vanuit het perspectief van de organismen. »
« Deze primitieve levensvorm, plankton, bestaat al miljoenen jaren en vormde de voedingsbodem voor hogere organismen. »
« Bij gebrek aan zuurstof in het water, ontstaan anaërobe bacteriën, organismen die zonder zuurstof kunnen leven. En zij zijn het die het water nog meer vervuilen, omdat zij een overvloed aan fosfor, methaan en ammoniak uitstoten. Meren of zeeën worden pestilente wateren. »
« Er zij op gewezen dat het mogelijk is de geschiedenis van de oudheid te reconstrueren aan de hand van de C-14 methode, een element dat in alle levende organismen aanwezig is. »
diccio-o.com - 1998 - 2022