6 zinnen met «organisaties»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord organisaties en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Noordelijke selfmade fabrikanten richtten echter hun eigen organisaties op die opwaartse mobiliteit probeerden te bevorderen. »
« Democratische organisaties, Hickory Clubs genaamd, naar Jacksons bijnaam, Old Hickory, werkten ook onvermoeibaar aan zijn verkiezing. »
« De Church Missionary Society was een van de eerste organisaties die missionarissen naar Nieuw-Zeeland stuurde. In 1813 vroeg een van de bekendste vroege missionarissen van Nieuw-Zeeland, Samuel Marsden, de CMS om een missie naar Nieuw-Zeeland te financieren. »
« De ruggengraat van de kruistochten werd gevormd door de ridderorden: organisaties van ridders die door de kerk gemachtigd waren om oorlogen te voeren in naam van het christendom. Deze ordes ontstonden na de Eerste Kruistocht, oorspronkelijk georganiseerd om christelijke pelgrims te beschermen die het Heilige Land bezochten. »
« Vrouwenkiesrechtbewegingen staakten tijdelijk hun strijd voor het kiesrecht en gebruikten hun bestaande organisaties om de oorlogsinspanningen te ondersteunen in naam van het patriottisme. »
« Een deel van de impuls voor organisaties van overlevenden was de opkomst van de ontkenning van de holocaust in de jaren zeventig: de hatelijke, onoprechte en volstrekt valse bewering dat de holocaust nooit heeft plaatsgevonden (Eichmann zelf snauwde toen vroege ontkenners in Argentinië hem vroegen zijn beweringen te staven; hij was pervers trots op zijn rol in het leiden van een efficiënt systeem van massamoord). »
diccio-o.com - 1998 - 2022