7 zinnen met «verkende»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord verkende en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Toen Cortés Centraal-Mexico verkende, trof hij een gebied aan waar een inheemse strijd woedde. »
« Champlain verkende het Caribisch gebied in 1601 en vervolgens de kust van New England in 1603 alvorens verder naar het noorden te reizen. »
« In dienst van de Nederlandse Oost-Indische Compagnie verkende de Engelse zeekapitein Henry Hudson in 1609 de haven van New York en de rivier die nu zijn naam draagt. »
« Daarom was het van vitaal belang dat de Verenigde Staten het land verkende en in kaart bracht om de weg vrij te maken voor toekomstige blanke vestiging. »
« De schepen meerden in september of oktober 1826 aan in de huidige Wellington Harbour en Herd gaf het de naam Lambton Harbour. Herd verkende later het gebied en wees een geschikt punt aan voor een Europese nederzetting aan het zuidwestelijke uiteinde van de haven. »
« Onlangs ontmoette ik op een klein eiland in de Stille Oceaan, ver weg van alle anderen, een slanke jongen die Natake heette. Hij vergezelde me toen ik zijn thuis verkende, een landschap dat verwoest was door de fosfaatindustrie. »
« Voor de wetenschappers verkende hij de ruimte in zijn boeken: hij reisde op Jupiter, maakte een tocht langs zwarte gaten en liep op Mars. »
diccio-o.com - 1998 - 2022