Zinnen met «verkeerden»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord verkeerden en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Zelfs de grootste rijken uit de Bronstijd verkeerden in een toestand van relatieve onzekerheid en waren afhankelijk van regelmatige oogsten om niet alleen hun bevolking te voeden, maar ook om de regeringen, legers en bouwprojecten van hun staten als geheel in stand te houden. »
« De twee groepen die in een positie verkeerden om Nero's geschiedenis te schrijven - de elite Romeinen en de vroege Christenen - hadden dus alle reden om hem te haten. »
« Hij gaf ook geld aan degenen die in nood verkeerden. »
diccio-o.com - 1998 - 2022