Zinnen met «quotum»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord quotum en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De grote specialisten op het gebied van voeding adviseren om het quotum van één gram zout per duizend calorieën niet te overschrijden. »
« Aangezien de actoren verschillend zijn, kan aan elk van hen een quotum van macht worden gegeven, naar zijn of haar maatstaf, afhankelijk van de wijze waarop hij of zij de betrekkingen met de anderen tot stand brengt of "onderhandelt". »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022