Zinnen met «quota»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord quota en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De Sovjeteconomie was de ultieme uiting van het idee van een geleide economie, waarin elk product werd geproduceerd volgens geheimzinnige quota die door de enorme Sovjet-staatsbureaucratieën werden vastgesteld, en elke industrie gebonden was aan even onrealistische quota. »
« Om slechts één voorbeeld te noemen (waar historicus Tony Judt op wees): partijleiders in de Sovjet-republiek Kirgizië vertelden boeren om graan te kopen in winkels om hun jaarlijkse quota te halen; die quota waren volstrekt onmogelijk te halen door daadwerkelijk landbouw te bedrijven. »
« Het nieuwe Europese extreem-rechts riep op tot extreem beperkte quota voor immigratie, wetten die de uitdrukking van niet-christelijke religieuze tradities (vooral die welke met de islam worden geassocieerd) verbieden en een bredere culturele verschuiving weg van de tolerantie en het kosmopolitisme van de dominante naoorlogse Europese cultuur. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022