Zinnen met «uitwerken»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord uitwerken en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Bij voorbeeld, bij de volgelingen van Carl Jung helpt de analyticus de patiënt bij het uitwerken van zijn levensidealen, en hetzelfde gebeurt in de stroming die de ideeën van Alfred Adler volgt, waar de therapeut ook een raadgever is. »
« Dit proces staat bekend als inductief redeneren: beginnen met ongelijksoortige feiten en dan een theorie uitwerken om ze te verklaren. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022