6 zinnen met «uitweg»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord uitweg en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Edsel was echter van mening dat onderhandelingen de enige uitweg waren, en het was duidelijk dat Ford zou moeten toegeven. »
« Anderen zochten een uitweg in geweld tegen buitenlanders. »
« De sleutelfiguur die een uitweg uit deze theoretische impasse zag, was Vladimir Lenin. »
« Tenslotte leek het hem dat hij omringd was door X-en, en dat hij niet de minste vooruitgang had geboekt in het vinden van een uitweg. »
« Hij had alles geprobeerd. Hij had tevergeefs geprobeerd een uitweg uit de grot te vinden. »
« Bemiddeling is het zoeken naar een oplossing voor geschillen tussen staten door middel van een organisatie of een persoon die een uitweg uit het conflict voorstelt door voorstellen te doen die de standpunten van de partijen met elkaar verzoenen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022