7 zinnen met «valse»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord valse en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Het valse idee van de tandworm bijvoorbeeld, dat in Mesopotamië schijnt te zijn ontstaan, werd ook in andere verre culturen opgetekend. »
« De Canadese premier heeft paspoorten onder valse namen voor de zes diplomaten goedgekeurd. »
« Terwijl CIA-technici Iraanse visa vervalsten, gaf de Canadese politie rijbewijzen af met valse namen en adressen. »
« Taylor stuurde hen Iraanse immigratieformulieren, die ze ondertekenden met hun valse namen en adressen. »
« In een belangrijke breuk met het verleden beweerden de denkers van de Verlichting in toenemende mate dat er een echt fysisch universum was dat begrepen kon worden met de methoden van de wetenschap, in tegenstelling tot het valse verzonnen universum van "magie" dat alleen geschikt was voor mythen en verhalen. »
« De reële groeicijfers gingen verloren in een waas van valse statistieken, en de technologie had de westerse normen niet kunnen bijhouden. »
« Strandingen hebben zich over de hele wereld voorgedaan, van Canada, Ceylon en Australië tot Groot-Brittannië, Brazilië, Uruguay en Argentinië. Degenen met een lang geheugen herinneren zich een stranding in 1946 in Mar del Plata. Op Bristol Beach zelf vonden ongeveer 835 valse orka's de dood, wat een werkelijk schokkend schouwspel opleverde. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022