7 zinnen met «vallen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord vallen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Hij behield het verrassingselement door met Kerstmis aan te vallen, versloeg hen en nam meer dan negenhonderd gevangenen mee. »
« De Federalisten gebruikten het geweld van de Franse revolutionairen als een reden om het Democratisch-Republikanisme in de Verenigde Staten aan te vallen, met het argument dat Jefferson en Madison het land op een vergelijkbaar rampzalig pad zouden brengen. »
« In 1811 probeerde William Henry Harrison, gouverneur van het Indiana Territory, de inheemse aanwezigheid uit te roeien door Prophetstown aan te vallen, een Shawnee nederzetting genoemd naar Tenskwatawa. »
« Op eerste kerstdag 1842 wreekten de Texanen zich op een Mexicaanse aanval op San Antonio door de Mexicaanse stad Mier aan te vallen. »
« Ik probeerde in slaap te vallen, maar ik kreeg het gevoel dat er een indringer bij ons in bed lag. »
« Op Memorial Park Cemetery bij Hutchinson, Kansas, vallen drie graven op door hun kleurrijke versieringen. »
« Toen boog hij zich voorover om zijn tegenstander aan te vallen. .... »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022