6 zinnen met «algemene»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord algemene en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Later bleek dat deze medische techniek de algemene werking van het organisme verbeterde en de patiënt ook emotioneel in harmonie bracht. »
« Wereldwijd sterven jaarlijks ongeveer twee miljoen mannen en vrouwen voortijdig als gevolg van roken, vijf procent van het algemene sterftecijfer. »
« Hormoon is de algemene naam voor de specifieke chemische stoffen van de klieren van inwendige secretie die in de circulerende vloeistoffen terechtkomen en die als functie hebben de activiteiten van het organisme te verhogen, te regelen en te coördineren, en die in kleine doses werken zonder zelf grote hoeveelheden energie of materie te leveren. »
« Toxine is de algemene term die wordt toegepast op stoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong, die na een incubatietijd schadelijke effecten in het organisme kunnen veroorzaken en als antigen kunnen fungeren. De belangrijkste zijn die welke door bacteriën worden geproduceerd. »
« De algemene toevalligheden nemen de verschillen in de houding van de oosterse en de westerse mens ten opzichte van de dood niet weg. Aan onze kant beangstigt, ondanks de theologische belofte van een paradijs of hel, het idee van een lichamelijk einde, iets wat in het Oosten niet voorkomt. »
« De Maori Partij deed mee aan de algemene verkiezingen van 2005, en won vier van de zeven Maori zetels en 2,12% van de partijstemmen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022