6 zinnen met «algemeen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord algemeen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Historici onderkennen in het algemeen drie motieven voor de Europese ontdekkingsreizen: God, glorie, en goud. »
« In 1675 organiseerde Karel II de Lords of Trade and Plantation, algemeen bekend als de Lords of Trade, een bestuursorgaan dat sterkere banden tot stand moest brengen tussen de koloniale regeringen en de kroon. »
« In het algemeen leidden Townshend's wetten tot hogere belastingen en een grotere Britse macht om ze af te dwingen. »
« In het algemeen heeft de revolutie de rol van de vrouw geherconfigureerd door de traditionele verwachtingen van echtgenotes en moeders, met inbegrip van onderdanigheid, te ondermijnen. »
« Aan het eind van de jaren 1840 en in de jaren 1850 werd het arbeidersactivisme minder algemeen. »
« Zij bepleitten algemeen mannenstemrecht, oftewel het recht om te stemmen voor alle volwassen blanke mannen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022