Zinnen met «help»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord help en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Snikkend riep ze uit: "Mijn God, help mijn dochter! »
« Hij verliest veel bloed, dacht hij gealarmeerd; hij greep de slaapzak van de jongen en drukte die tegen zijn gezicht. -“Thom, help me! -schreeuwde hij. »
« Daar knielde ze neer en bad: ‘Heer, help me, zo kom ik nergens! Kort daarna stopte ze met drinken. »
« Caérsele los anillos: Niet geneigd zijn om mee te werken; verantwoordelijkheid ontlopen. Voorbeeld: -Waarom help je ons niet? Ben je bang dat je ringen eraf vallen? »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022