Zinnen met «helpers»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord helpers en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Taylor en drie van zijn helpers die nog in Iran waren, waren van plan het land te verlaten op dezelfde dag als de zes Amerikanen: maandag 28 januari 1980. »
« De Einsatzgruppen (mobiele moordeskaders van de nazi's) en de door hen gerekruteerde plaatselijke helpers waren verantwoordelijk voor ongeveer 1 miljoen doden in de loop van de oorlog. De Einsatzgruppen werden bijgestaan door reguliere eenheden van de Wehrmacht (het Duitse leger) en door bataljons van de Ordepolitie, een hybride van politie en nationale garde gemobiliseerd voor de oorlogsinspanning. »
« Een paar helpers nemen haar mee voor een warm bad en geven haar daarna wat winterkleren. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022