Zinnen met «vangt»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord vangt en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Guiler vangt al 15 jaar sarcofielen om ze te bestuderen. »
« Zelfs de beroemde Aristoteles heeft commentaar geleverd op het verschijnsel van de strandingen van walvissen en orka's: "Het is niet bekend waarom ze soms stranden op de kust. Dit gebeurt vaak, wanneer een gril hen vangt en zonder reden". »
« Chlorofyl vangt energie van zonlicht op om voedsel te maken. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022