7 zinnen met «vanaf»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord vanaf en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Koopvaardijschepen brachten de Europeanen waardevolle goederen, die vanaf de 10e eeuw tussen de havensteden van West- en Oost-Europa reisden, langs routes die gezamenlijk de Zijderoute werden genoemd. »
« Maar vanaf de hervormingspogingen van Maarten Luther in 1517 en Johannes Calvijn in de jaren 1530 kwam de katholieke dominantie onder vuur te liggen toen de protestantse reformatie, een splitsing of schisma onder Europese christenen, begon. »
« De Engelse kolonies verschilden ook van elkaar; Barbados en Virginia waren vanaf het begin duidelijk commercieel georiënteerd, terwijl de puriteinse kolonies van New England in hun begindagen intens religieus waren. »
« De goedkeuring van de Stamp Act betekende dat de kolonisten vanaf 1 november 1765 60.000 pond per jaar, 17% van de totale kosten, zouden bijdragen aan het onderhoud van de tienduizend Britse soldaten in Noord-Amerika. »
« Een andere fase in de uitbreiding van de Verenigde Staten vond plaats toen Missouriers vanaf 1817 het statendom aanvroegen. »
« Dit was de droom van veel Texaanse kolonisten vanaf het begin. Zij wilden de Verenigde Staten naar het westen uitbreiden en zagen Texas als de volgende logische stap. »
« -Ik had vanaf het begin een slecht gevoel," bekende Margaret. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022