6 zinnen met «gewonnen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord gewonnen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Trouwens, geen Amerikaan had de wedstrijd in 16 jaar gewonnen. »
« Hallucinogenen, zoals LSD of lyserginezuurdiethylamide, uit peyote gewonnen mescaline of psilocybine, wekken toestanden op van veranderde perceptie en hallucinaties die naar verluidt kunnen bijdragen tot intieme kennis; langdurig gebruik ervan leidt tot psychische stoornissen. »
« Een antibioticum is een stof die wordt gewonnen uit een schimmel of een andere levende structuur, en die de groei van andere cellen, zoals bacteriën, remt. Het wordt gebruikt tegen besmettelijke ziekten. »
« In het algemeen worden kubusvormige blokken van ongeveer 25 kilogram gewonnen. »
« Voordat de oorlog eindigde, had Cherry minstens zes medailles gewonnen. »
« De guerrilla Savimbi zou de verkiezingen gemakkelijk gewonnen hebben, maar de Sovjets vlogen Cubaanse troepen in om de Angolese onafhankelijkheid te verhinderen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022