6 zinnen met «gewone»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord gewone en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Naast de koloniale adel namen namelijk ook de gewone kolonisten in de koloniën deel aan de vlaag van consumptie-uitgaven voor goederen uit Groot-Brittannië. Thee, bijvoorbeeld, werd beschouwd als de drank van het Keizerrijk, met of zonder de modieuze theeserviezen. »
« Zoals Jackson het beschreef, was het een strijd voor een kleine overheid en voor gewone Amerikanen. »
« Ook de gewone arbeiders hadden te lijden; niemand betaalde een blanke een fatsoenlijk loon terwijl een slaaf voor niets werkte. Wanneer werk geassocieerd werd met het verlies van vrijheid, zo argumenteerden voorstanders van slavernij, droegen alle blanke arbeiders een stigma dat hen als weinig beter dan slaven bestempelde. »
« Kamperen is verboden, en gewone bezoekers maken gebruik van rondleidingen. »
« Gedurende die hele tijd waren er pioniers die zich onvermoeibaar inspanden om de gewone man weer aan lichaamsbeweging te laten doen als een doeltreffende manier om de gezondheid te bewaren en het leven te verlengen. »
« Vetten is de gewone naam voor lipiden in levensmiddelen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022