7 zinnen met «regels»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord regels en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De handhaving van de douanewetgeving was in Groot-Brittannië gevestigd, maar de regels waren moeilijk over zo'n grote afstand te handhaven en smokkel tierde welig. »
« Jon had de ongeschreven regels van de klassieke muziekwereld overtreden. »
« Bij de volgende zou hij ouder zijn dan 30 jaar en volgens de regels zou hij niet kunnen deelnemen. »
« Deze oude regels bepaalden voor elke maaltijd een maximum van zeven glazen alcohol - van de zogenaamde "bestelgrootte" - die moesten worden gedronken "in een aantal drankjes dat het getal 7 benaderde, met een minimum van drie slokjes". »
« Op basis van deze regels, de ervaring van eeuwen en de formidabele bijdragen van de moderne geneeskunde, kunnen enkele basisregels voor onze voeding worden vastgesteld. »
« De volgende dag, schreef Christy hem een paar regels. »
« Wat bedoelt David Hume als hij zegt dat de regels van de kunst niet van de rede komen, maar van de ervaring? Weet iemand dat? Miss Rosenberg. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022