6 zinnen met «regeerde»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord regeerde en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Dit machtige paar regeerde de volgende vijfentwintig jaar, centraliseerde het gezag en financierde exploratie en handel met het Oosten. Een van hun dochters, Catharina van Aragon, werd de eerste vrouw van koning Hendrik VIII van Engeland. »
« Gedurende zijn lange ambtstermijn (1721-1742) regeerde Walpole volgens zijn overtuiging dat de handel het best gedijde wanneer hij niet werd belast door beperkingen. »
« In de tijd van James II, die regeerde van 1685 tot 1688, waren veel Britse onderdanen huiverig voor de aanwezigheid van een staand leger in vredestijd, en vooral het moeten betalen voor de kost en inwoning van de soldaten was een zware last. »
« In de jaren 1770 regeerde Groot-Brittannië over een enorm rijk, met zijn Amerikaanse koloniën die nuttige grondstoffen produceerden en winstgevende Britse goederen verbruikten. »
« Voor de Federalistische president John Adams vormden de betrekkingen met Frankrijk het grootste probleem. Na de Terreur regeerde het Franse Repertorium Frankrijk van 1795 tot 1799. In die tijd kwam Napoleon aan de macht. »
« Salomo regeerde 40 jaar. Onder zijn bewind werd Israël rijk en machtig, en "de wijsheid van Salomo" was legendarisch. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022