Zinnen met «voetballer»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord voetballer en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Greg was een snelle voetballer, en hij had een speciaal talent om met mensen om te gaan. »
« Hij snelde langs haar heen als een voetballer, en schoof haar opzij. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022