6 zinnen met «dank»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord dank en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Ik dank God dat hij ons heeft samengebracht. »
« Vandaag zijn de warme banden tussen de schipbreukelingen en hun gastheren hechter geworden, dank zij de uitwisseling van bezoeken, brieven en geschenken. »
« En ik dank God dat in de voorhoede van die krachten de machtige Verenigde Staten staan. »
« De dame in kwestie antwoordde automatisch: -Niets, dank u, ik ben wat aan het rondkijken. »
« Als hij klaar was, riep hij: "Wat denk je ervan?", waarop mijn moeder vanuit haar kantoor luidkeels antwoordde: "Nee, dank je! Dan haalde Pa zijn schouders op en mompelde verontschuldigend: "De uitvoerende macht heeft al besloten!" »
« Tenslotte zei hij, "Nou, dank u," en hing op. De kanker was teruggekomen. Ik omhelsde hem. "Je bent sterk," moedigde ik hem aan. "Je kunt het verslaan." »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022