Zinnen met «dankbaarheid»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord dankbaarheid en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« En hij vroeg Kipling het boek en de medaille aan te nemen als teken van zijn dankbaarheid. »
« Nader Ali is een man aan wie ik mijn dankbaarheid moet betuigen. »
« In het midden van haar verdriet, was hij vervuld van dankbaarheid. "Zij had haar leven lang getwijfeld aan Gods liefde," zegt de filosoof, "maar op dat moment was zij even zeker van zijn liefde als zij van de mijne was. Ik vertrouw erop dat de Heer altijd een goed antwoord zal geven op mijn verzoeken, maar dat wil niet zeggen dat ik het antwoord van tevoren weet". »
« Ik, zittend op mijn bed in het midden, voelde een enorme dankbaarheid en vooral een immense trots. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022