7 zinnen met «traditie»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord traditie en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Zuid-Korea, Taiwan en Singapore delen een politieke traditie van autoritarisme. »
« Maar het lijdt geen twijfel dat hij daarmee de traditie van Horsley en Cushing heeft voortgezet. »
« Hoewel de traditie hen voorstelt als koningen, weet niemand echt wie deze wijzen waren, noch van waar in het "Oosten" zij kwamen. »
« Manrique's werk mengt moderne elementen met traditie: het is sober, eenvoudig en doeltreffend. »
« Dankzij de folklorist Juan Brito is op Lanzarote een oude traditie bewaard gebleven: pottenbakken zonder pottenbakkersschijf. »
« In de traditie van de werken van Horadó Alger, waarin succes wordt bereikt door hard en eerlijk werken, wordt Henry Ford traditioneel voorgesteld als iemand die in 1891 zijn boerderij verliet met de bedoeling in Detroit een paardloze koets uit te vinden. »
« Drie generaties mannen in mijn familie gingen medicijnen studeren. Dat was de traditie, en ik wist dat ik die zou voortzetten. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022