5 zinnen met «traditioneel»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord traditioneel en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In de traditie van de werken van Horadó Alger, waarin succes wordt bereikt door hard en eerlijk werken, wordt Henry Ford traditioneel voorgesteld als iemand die in 1891 zijn boerderij verliet met de bedoeling in Detroit een paardloze koets uit te vinden. »
« De val van Rome, traditioneel gedateerd op 476 n.C., is een van de meest iconische gebeurtenissen in de geschiedenis van de westerse wereld. »
« Historici hebben de grote veranderingen die in de katholieke kerk plaatsvonden als reactie op de protestantse Reformatie traditioneel de "Contra-Reformatie" genoemd, een beweging die in wezen reactionair was. »
« Het parlement had traditioneel het recht om belastingen goed te keuren of te verwerpen, maar een open vraag in het begin van de 17e eeuw was of het ook het recht had om wetten te maken. »
« Wetenschappelijke verhandelingen werden door wetenschappers als Kepler en Galileo vaak in de volkstaal geschreven, deels omdat zij hun werk wilden onderscheiden van de kerkelijke leer (die uiteraard traditioneel in het Latijn werd geschreven). »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022