6 zinnen met «gemeenschappelijke»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord gemeenschappelijke en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Als dat zo is, kan deze gemeenschappelijke achtergrond het voor Jemmy gemakkelijker hebben gemaakt om met de andere slaven te communiceren, waardoor ze konden samenwerken om zich te verzetten tegen hun slavernij, zelfs als slavenhouders probeerden te voorkomen dat slaven dergelijke gemeenschappen konden vormen. »
« De ondertekening van de Onafhankelijkheidsverklaring illustreerde de geest van die gemeenschappelijke zaak. »
« Samen hadden ze hun gemeenschappelijke vijand, Groot-Brittannië, verslagen. Maar ondanks deze gedeelde ervaring liepen de opvattingen van de Amerikanen over Frankrijk sterk uiteen in de jaren 1790, toen Frankrijk zijn eigen revolutie onderging. »
« Krachtens een overeenkomst van 1818 waren Groot-Brittannië en de Verenigde Staten gezamenlijk eigenaar van dit gebied, maar het Verdrag van 1827 tot gemeenschappelijke bezetting opende het land voor vestiging door beide landen. »
« Er zijn nog andere zeer belangrijke neurotransmitters die chemisch met elkaar verwant zijn onder de gemeenschappelijke noemer catecholamines. »
« De volgende angstaanjagende beschrijving is een voorbeeld van de gemeenschappelijke elementen die alle verhalen van hen die uit andere werelden zijn "teruggekeerd" met zich meebrengen: De dokter verklaarde mij dood en ik begon een onaangenaam geluid te horen, een zoemen, en ik begon mij snel door een lange, donkere tunnel te bewegen. »
diccio-o.com - 1998 - 2022