5 zinnen met «gemeenten»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord gemeenten en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Landmeters zouden het land verdelen in gemeenten van zes vierkante mijl, en de gemeenten zouden worden onderverdeeld in zesendertig percelen van elk 640 acres, die verder konden worden onderverdeeld. »
« Vóór de bekering van Constantijn verspreidde het christendom zich via missiewerk, dat erin slaagde gemeenten te stichten in het hele Romeinse Rijk, maar het polytheïsme of de religieuze verscheidenheid van het Rijk niet ernstig verstoorde. Het keizerlijk beschermheerschap veranderde dat, omdat het de wereldlijke macht verbond met de christelijke identiteit. »
« De bisschoppen stonden aan het hoofd van de gemeenten in elke stad en hielden toezicht op een team van priesters en diakens die omgingen met de dagelijkse gelovigen en de diensten leidden. »
« Anderzijds begon de Junta de Gobierno de Buenos Aires spoedig erkenning en steun te krijgen van andere steden of gemeenten, zoals Luján (Buenos Aires), Concepción del Uruguay, Santa Fe, Corrientes, Colonia del Sacramento in de Banda Oriental, Misiones, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Río Cuarto, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, San Miguel del Tucumán en Catamarca. »
« De vermenigvuldiging van de vertegenwoordigende lichamen verwijst naar de uitbreiding van de structuur van het republikeinse staatsbestel tot de provincies, de gemeenten, enzovoort. »
diccio-o.com - 1998 - 2022