7 zinnen met «meten»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord meten en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Hij was het ermee eens dat het zeldzaam was, en nam toen een bloedmonster om mijn PSA-niveau te meten. »
« Het meten van PSA, zei hij, helpt bij het bepalen van de waarschijnlijkheid dat een patiënt kanker heeft. »
« Calorie is de eenheid die wordt gebruikt om de energie-inhoud van voedsel te meten. »
« Zij vonden ook de 360 graden uit die gebruikt worden om hoeken in de meetkunde te meten en zij waren de eersten die een tijdrekening opmaakten met een 60-seconden minuut. »
« Thales van Miletus reisde naar Egypte en kon de hoogte van de piramiden (die reeds duizenden jaren oud waren) meten aan de lengte van hun schaduwen. »
« Redelijk effectieve kompassen en een apparaat voor het meten van de breedtegraad, astrolabium genaamd, kwamen rond 1400 ook vanuit het Midden-Oosten in Europese handen. »
« Dobson spectrofotometers, waarvan er slechts enkele in de wereld zijn, worden gebruikt om de dikte van de ozonlaag te meten. De meeteenheid is honderdsten van een millimeter en de waargenomen verdunning bedraagt meer dan 40 procent. Een gat waardoor de dood kan binnendringen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022