6 zinnen met «gebruikelijk»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord gebruikelijk en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Lijfstraffen voor zowel kinderen als volwassenen waren gebruikelijk in fabrieken; wanneer de mishandelingen extremer waren, stierven kinderen soms aan de verwondingen die zij opliepen door toedoen van een voorman. »
« -Dit is gebruikelijk bij mannen van jouw leeftijd, -zei hij. Er was niets om je zorgen over te maken. »
« Zo was het bijvoorbeeld gebruikelijk dat soldaten zalfjes meenamen in de strijd om hun wonden te verzorgen. »
« Het is gebruikelijk "getijdentabellen" te publiceren, waarin voor elke dag van het jaar de tijden en hoogten van het hoog- en laagwater in de zogenaamde belangrijkste havens worden gegeven. Aan de hand van deze tabellen is het mogelijk de exacte hoogte van de zee op elk moment en voor elke plaats vast te stellen. »
« Deze regeling werd al snel gebruikelijk en werd later overgenomen door parlementen in andere landen, zodat de termen links en rechts in de hele wereld synoniem zijn geworden met respectievelijk liberalisme en conservatisme. »
« Het was gebruikelijk dat een volwassen man uit de eliteklasse een adolescent uit zijn sociale klasse "adopteerde" en dat beiden hem mentor waren op het gebied van politiek, sociaal gedrag en oorlogvoering, en dat zij met hem een seksuele relatie onderhielden die wij nu als wettelijk zouden beschouwen - deze praktijk was vooral gebruikelijk in de barakkenmaatschappij van Sparta. »
diccio-o.com - 1998 - 2022