Zinnen met «gebruiker»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord gebruiker en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Daarin creëert de gebruiker structuren van stippen op het scherm, die bij elke beweging geometrische configuraties vormen die uiteenvallen om plaats te maken voor andere, waardoor soms "kolonies" ontstaan. "Ik keek naar sommige bewegingen van deze kolonies," legt Heppner uit, "en ik zei tegen mezelf: 'Het is een kudde. »
« Sterker nog: deze programma's converseren met de gebruiker in de eigen taal (meestal Engels) via het toetsenbord, zij het met een strakke conversatiestructuur van vragen (gesteld door het programma) en antwoorden (gegeven door de cliënt); totdat het Expert Systeem een eindoordeel geeft dat zo "menselijk" is dat het zelfs het vermogen bezit om te "plussen of te minnen". »
diccio-o.com - 1998 - 2022