6 zinnen met «afzonderlijk»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord afzonderlijk en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Hij bracht het idee naar voren van een gelijktijdige meerderheid, een meerderheid van een afzonderlijk gebied (anders in de minderheid van de natie) met de bevoegdheid om een veto uit te spreken of wetgeving af te wijzen die door een vijandige meerderheid was ingevoerd. »
« Rond 1900 zou bijna iedereen van Europese afkomst hebben beweerd deel uit te maken van een afzonderlijk en superieur "ras", waarvan de wereldwijde dominantie gewoon deel uitmaakte van hun collectieve geboorterecht. »
« De oostelijke en westelijke helften van het Romeinse Rijk hadden nog steeds een afzonderlijk bestuur en hij handhaafde de omvang en organisatie van het leger. »
« Napoleon was zo bedreven in kaartlezen dat hij verschillende legerkorpsen kon coördineren om afzonderlijk te marcheren, kilometers uit elkaar, en dan op een belangrijk moment samen te komen om zijn vijanden te verrassen. »
« In het midden van de negentiende eeuw werd het woord socialisme ruimer gebruikt om verschillende bewegingen aan te duiden die tot dan toe afzonderlijk waren beschouwd. Hun gemeenschappelijke factor was het idee dat materiële goederen gemeenschappelijk moesten worden gehouden en dat producenten de vruchten van hun arbeid moesten behouden, dit alles in naam van een betere, gelukkigere, gezondere gemeenschap en misschien een natie. »
« In 1991 kwam Rusland zelf weer naar voren als een afzonderlijk land in dit proces, in plaats van slechts het machtigste deel van een grotere unie. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022