6 zinnen met «afzonderlijke»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord afzonderlijke en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Honderden afzonderlijke dialecten ontstonden; bijna vijfhonderd worden er nog steeds gesproken in het moderne Nigeria. »
« Groot-Brittannië voerde vier afzonderlijke oorlogen tegen het katholieke Frankrijk van het einde van de jaren 1600 tot het midden van de jaren 1700. »
« De vorming van afzonderlijke klassen, vooral in het snel industrialiserende noorden, was een van de meest opvallende ontwikkelingen. »
« De Keltische indringers vestigden zich vervolgens rond 200 v. Chr. en vormden vaak afzonderlijke kleinere koninkrijken binnen grotere landen, zoals de regio Galatië in Anatolië, en dienden als huurlingen voor de Hellenistische koninkrijken. »
« Tenslotte, hoewel het leger zelf nu groter was, verkleinde Diocletianus de afzonderlijke legioenen, zodat de bevelhebber van elk legioen niet langer genoeg macht had om met één enkele aanval op de huidige keizer de macht over te nemen (dit werkte goed genoeg voor Diocletianus zelf, maar maakte op lange termijn weinig verschil). »
« Het probleem voor de Franken was dat de Frankische traditie voorschreef dat land na de dood van de vader onder de zonen moest worden verdeeld. Zo konden de bezittingen van een familie bij elke generatie in afzonderlijke, kleinere delen worden verdeeld. Na verloop van tijd kon dit een groot en machtig gebied reduceren tot een groot aantal kleine en zwakke gebieden. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022