6 zinnen met «besproken»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord besproken en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Zoals hierboven besproken, verbood het Congres, na eeuwen van slavenhandel met West-Afrika, de verdere invoer van slaven vanaf 1808. De binnenlandse slavenhandel breidde zich toen snel uit. »
« Verschillende medische gevallen werden gepresenteerd en besproken, en er werden behandelingen voorgesteld. Sommige daarvan waren experimenteel en waren alleen op volwassenen getest. »
« Het verdrag werd vervolgens in de loop van een dag en een nacht door ongeveer 500 Maori besproken, waarbij luitenant-gouverneur William Hobson, die tot taak had gekregen de Britse controle over Nieuw-Zeeland veilig te stellen, de voordelen van de Britse soevereiniteit voor de Maori's benadrukte. »
« Een opmerking over de chronologie: de hierboven besproken stad Çatal Höyük bestond meer dan vierduizend jaar vóór de eerste grote steden van Mesopotamië. »
« In plaats daarvan was Egypte na het Nieuwe Rijk vaak verdeeld tussen rivaliserende rechthebbenden op de titel van farao, en te beginnen met een beschaving die in het volgende hoofdstuk wordt besproken, Assyrië, werd Egypte zelf vaak veroverd door machtige rivalen. »
« Gedurende ongeveer 100 jaar, van 1200 v. Chr. tot 1100 v. Chr., werden de hierboven besproken netwerken van handel en diplomatie verstoord of volledig vernietigd. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022