7 zinnen met «voeden»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord voeden en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Andere slavenhouders wisten dat het voeden van slaven de productiviteit kon verhogen, en dus voorzagen zij hen van wat zij dachten dat zou helpen een winstgevende oogst te verzekeren. »
« Voormalige tabaksplanters in de oudere staten Virginia en Maryland hadden een "overschot" aan slaven die zij moesten voeden, kleden en huisvesten. »
« Op een dag was haar vader haar aan het voeden en ze trok plotseling de fles uit haar mond en kreeg een toeval. Toen verloor ze het bewustzijn. Uren later lag ze op de operatietafel. »
« "We moeten dit kleine meisje beschermen, zodat anderen zich kunnen voeden met haar geest," zegt hij. "Als we allemaal haar voorbeeld zouden volgen, zouden we in een mooie wereld leven." »
« In vroegere tijden moest de mens zijn verstand gebruiken om te overleven. Hij kon zich voeden, kleden en zelfs beschermen tegen zijn vijanden door gebruik te maken van verschillende natuurelementen. »
« Een van de eerste handelingen van de pasgeborene is voeden. »
« Vissen verkiezen bepaalde temperatuurbereiken om zich te verplaatsen, dat wil zeggen om zich te voeden of gewoon om in scholen te reizen. »
diccio-o.com - 1998 - 2022