6 zinnen met «week»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord week en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Zoals Washington vreesde, deserteerden er elke week bijna honderd soldaten. Het deserteren ging door en tegen 1780 executeerde Washington elke zaterdag heroverde deserteurs. »
« Een week na de val van Monterey nam de marine San Francisco zonder weerstand in. Hoewel sommige Californiërs in september 1846 een kortstondige opstand lanceerden, onderwierpen vele anderen zich aan de Amerikaanse machtsovername. Dus, Kearny had weinig anders te doen dan het commando te nemen over Californië als zijn gouverneur. »
« De volgende week was de langste reis van mijn leven. »
« In de week dat ik bij hem was, belden ze hem dagelijks omdat hij had aangeboden een creatief schrijfprogramma te financieren. »
« Gesteund en aangemoedigd door zijn familie, oefende Chris acht uur per dag, zeven dagen per week. »
« In de jaren tachtig werden elke week veel gevangenen die gemiddeld slechts 13 procent van hun straf hadden uitgezeten, vrijgelaten op de straten van Houston. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022