7 zinnen met «betekenen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord betekenen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Annexatie zou vrijwel zeker oorlog met Mexico betekenen, en de toelating van een staat met een grote slavenbevolking zou, hoewel toegestaan door het Missouri Compromis, de slavernijkwestie opnieuw op de voorgrond brengen. Texas had geen andere keuze dan zich te organiseren als een onafhankelijke Lone Star Republiek. »
« Hij zei me dat cijfers niets betekenen, dat elk geval anders is, en dat ik een persoon was, geen statistiek. »
« Misschien is verandering wel een van de enige zekerheden in de wereld van vandaag. Maar wat zullen al deze politieke en sociale veranderingen betekenen voor de ecologie? »
« En hij gaf een idee van wat het plan van de schooljongens in de volgende weken voor de mensen zou betekenen, toen hij eraan toevoegde: »
« Terwijl in het verleden de term "rechten" verwees naar de traditionele voorrechten die een bepaalde sociale groep genoot, van het exclusieve recht van de koning om in zijn bossen te jagen tot het recht van de boeren op toegang tot gemeenschappelijke gronden, betekenen rechten tegenwoordig een fundamenteel en universeel voorrecht dat samengaat met het burgerschap zelf. »
« Zij hadden, in de taal van Marx, een soort beschermde toegang tot "de middelen van productie", wat alles kon betekenen van wat land, een ploeg en een os tot een werkplaats vol timmermansgereedschap. »
« Vanaf dat moment, dacht hij, zou de rivier waarschijnlijk dieper stromen, wat zou betekenen dat er geen andere luchtzakken meer zouden zijn. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022