8 zinnen met «betekende»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord betekende en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De komst van de herfst betekende dat de gewassen moesten worden geoogst en klaargemaakt voor de winter. »
« De Reconquista betekende een nieuwe stap voorwaarts in het proces om van Spanje een keizerlijke macht te maken, en Ferdinand en Isabella waren nu klaar om hun blik verder te verruimen. »
« Voor de Europeanen betekende de ontdekking van een Atlantische wereld nieuwe rijkdom in de vorm van goud en zilver, maar ook waardevolle pelzen. »
« Voor sommigen betekende het gebruik van tabak het bereiken van een trance-achtige, veranderde of goddelijke toestand; het binnengaan van een spirituele plaats. »
« Dit betekende het centraliseren van de Engelse politieke macht rond de troon, waardoor de monarchie absolute macht kreeg. »
« De oorlog duurde tot 1763, toen de Fransen het Verdrag van Parijs ondertekenden. Dit verdrag betekende een dramatische verandering van fortuin voor Frankrijk. In feite hield Nieuw-Frankrijk, dat in het begin van de jaren 1600 was gesticht, op te bestaan. »
« De overwinning van Groot-Brittannië in de Franse en Indiaanse oorlog betekende dat het een echt wereldrijk was geworden. »
« Het pas uitgebreide Britse imperium betekende een grotere financiële last, en de groeiende oorlogsschuld was een grote bron van zorg. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022