7 zinnen met «gevormd»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord gevormd en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Het eerste partijenstelsel van Amerika werd gevormd door de politieke strijd tussen de Federalisten en de Democratisch-Republikeinen. »
« Een massale campagne met politieke bijeenkomsten en partijmobilisatie had een kandidaat gevormd die voldeed aan een ideaal dat voor de meeste Amerikaanse kiezers aanvaardbaar was, en in 1840 won Harrison wat velen beschouwen als de eerste moderne verkiezing. »
« Deze essentiële eiwitten zijn complexe moleculen die worden gevormd door lange ketens van eenvoudige stoffen, aminozuren genaamd. »
« Tandplak is een kleverige laag op de tanden die wordt gevormd door speeksel, bacteriën en voedselresten. »
« Het centrale zenuwstelsel is het gedeelte van het zenuwstelsel dat gevormd wordt door de hersenen en het ruggenmerg. »
« Zodra alle deeltjes in de cel zijn gevormd, beginnen nieuwe virionen zich te vormen, die uiteindelijk de oorspronkelijke cel vernietigen en vrij zijn om anderen te besmetten. »
« De Assyriërs werden gevormd door hun omgeving. Hun gebied in het noorden van Mesopotamië, Ashur, had geen natuurlijke grenzen, en daarom hadden zij een sterk leger nodig om te overleven; zij waren voortdurend gedwongen te vechten tegen andere beschaafde volkeren uit het westen en zuiden, en tegen barbaren uit het noorden. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022