9 zinnen met «gevoel»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord gevoel en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De Stamp Act versterkte het gevoel bij sommige kolonisten dat het Parlement hen niet als gelijken behandelde ten opzichte van hun landgenoten aan de overkant van de Atlantische Oceaan. »
« Het gevoel dat corruptie wortel had geschoten in het Parlement maakte de ongerustheid onder de kolonisten alleen maar groter. »
« Kanalen droegen in hoge mate bij aan het gevoel van vooruitgang van het land. In feite leken zij de volgende logische stap in het proces van omvorming van wildernis tot beschaving. »
« Maar het was niet waar. Ik had het gevoel dat ik een onzichtbare lijn had overschreden naar een nieuwe fase in mijn leven. »
« -Ik had vanaf het begin een slecht gevoel," bekende Margaret. »
« Ik probeerde in slaap te vallen, maar ik kreeg het gevoel dat er een indringer bij ons in bed lag. »
« Verzadigd door een gevoel van alwetendheid, kunnen briljante mensen verslaafd raken aan risico's, zoals gebeurde met voormalig senator Gary Hart. »
« Maurice Hamonneau kende dat magische gevoel al. »
« Plotseling had de vader het huiveringwekkende gevoel dat zijn leven voorgoed was veranderd. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022