6 zinnen met «eigenaar»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord eigenaar en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De noordelijke zakenelites, die vaak eigenaar waren van of geïnvesteerd hadden in bedrijven zoals katoenfabrieken die van slavenarbeid profiteerden, stonden vaak tweeslachtig tegenover het slavernij-instituut. »
« Krachtens een overeenkomst van 1818 waren Groot-Brittannië en de Verenigde Staten gezamenlijk eigenaar van dit gebied, maar het Verdrag van 1827 tot gemeenschappelijke bezetting opende het land voor vestiging door beide landen. »
« De in Sevilla gevestigde Costa Doñana S.A., die eigenaar was van de grond, werd geleid door Salvador Echeverría, een aannemer die in 1979 werd beschuldigd van fraude. »
« De eigenaar was van plan hem te gebruiken voor dorsen en zagen en hem te verhuren aan de buren, maar de monteur die hij had ingehuurd bleek onbekwaam te zijn. »
« Toen de eigenaar van een bouwbedrijf in Belleview hoorde dat er stalen balken nodig waren, haastte hij zich naar zijn pakhuis op 25 km van de mijn. »
« De eigenaar, AI Brown, heeft daar een soort manege. »
diccio-o.com - 1998 - 2022