5 zinnen met «eigenaardig»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord eigenaardig en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Een eigenaardig aspect van de obsessieve aandacht voor de persoon van de koning was het feit dat koningen vaak trouwden met hun zusters en dochters; het idee was dat als men een god was, men de heilige lijn niet wilde bezoedelen door kinderen te krijgen met gewone mensen. »
« Een interessant en, vanuit hedendaags perspectief, enigszins eigenaardig verschijnsel in het vroege christendom was de aandacht voor relikwieën: heilige voorwerpen. »
« Een eigenaardig fenomeen dat voortvloeide uit het belang van de hoofdsteden was dat politieke revoluties vaak begonnen als revoluties in één stad: als een menigte bijvoorbeeld de straten van Parijs op kon gaan, kon zij de koning naar de spreekwoordelijke heuvels doen vluchten en een nieuwe regering uitroepen (wat gebeurde in 1830 en 1848). »
« De Fourieristen maakten deel uit van een zeer eigenaardige beweging, omdat hun stichter Charles Fourier een zeer eigenaardig man was. Fourier, die wellicht gedeeltelijk krankzinnig was, geloofde dat hij een "wetenschap van de passies" had ontsloten. »
« Een eigenaardig kenmerk van bamboe is dat hele bossen van de plant tegelijkertijd bloeien en snel afsterven. Deze bloeiperioden en massale sterfte komen met onvoorspelbare tussenpozen voor, en er kunnen wel 100 jaar tussen verstrijken. »
diccio-o.com - 1998 - 2022