11 zinnen met «echter»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord echter en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Zij vonden echter wel de Maya geschiedenis, in de vorm van glyphs, of afbeeldingen die woorden voorstellen, vastgelegd in vouwboeken die codices worden genoemd (het enkelvoud is codex). »
« De Inca's hadden echter geen schrijfsysteem. Zij communiceerden en hielden gegevens bij met behulp van een systeem van touwtjes en gekleurde knopen, quipu genaamd. Elk van deze knopen en koorden bezat een duidelijke betekenis die begrijpelijk was voor hen die in de betekenis ervan waren onderricht. »
« Een eeuw later echter, waarschijnlijk als gevolg van droogte, verlieten de Pueblos hun steden. Hun afstammelingen zijn tegenwoordig de Hopi en Zuni stammen. »
« De Christelijke Kerk bleef echter intact en kwam uit dit tijdperk te voorschijn als een verenigde en machtige instelling. »
« De Moslims behielden echter de controle over een groot deel van Spanje, waar Cordoba, bekend om de leer- en wolproduktie, een belangrijk centrum van kennis en handel werd. »
« In 1095 besloten de Europese christenen echter niet alleen de heilige stad terug te veroveren op de moslimoverheersers, maar ook wat zij het Heilige Land noemden, een gebied dat zich uitstrekte van het huidige Turkije in het noorden langs de Middellandse-Zeekust tot het Sinaï-schiereiland, dat ook in moslimhanden was. De kruistochten waren begonnen. »
« In het zuiden werden echter overwegend arbeidsintensieve gewassen verbouwd, zoals tabak, rijst en indigo, en na verloop van tijd was het aanbod van arbeidscontractanten ontoereikend om aan de vraag te voldoen. »
« Op 12 oktober 1492 kwam hij echter aan land op een eiland in de Bahamas. »
« Deze verhalen zijn echter gebaseerd op de pogingen van de conquistadores om zich van de koninklijke gunst te verzekeren door bewijzen van verdienste te schrijven. »
« Het tij keerde echter toen Henry een mannelijke erfgenaam wenste voor de Tudor monarchie. »
« De Engelse kolonisatie-inspanningen in de 16e eeuw waren echter dichter bij huis, toen Engeland zijn energie wijdde aan de kolonisatie van Ierland. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022