6 zinnen met «echt»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord echt en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De overwinning van Groot-Brittannië in de Franse en Indiaanse oorlog betekende dat het een echt wereldrijk was geworden. »
« De partij had een echt doel: zich verzetten tegen de uitbreiding van de slavernij naar de gebieden. In de ogen van de leden en vele andere noorderlingen van die tijd hadden de zuidelijke slavenhouders hun rijkdom en macht gebundeld om de nationale politiek te beheersen teneinde het slavernij-instituut te beschermen en uit te breiden tot de gebieden. »
« De enige mensen die in een ziekenhuis willen blijven, zijn degenen die echt ziek zijn, en ik behoorde niet langer tot die categorie. »
« Als neurochirurg, geloofde ik echt dat ik het leven van mijn patiënt kon redden. Dat geloof ik altijd, anders zou de hoop die ik ouders geef vals zijn, en zou het geen zin hebben wat ik doe. »
« Hoewel de traditie hen voorstelt als koningen, weet niemand echt wie deze wijzen waren, noch van waar in het "Oosten" zij kwamen. »
« De eerste nieuwe machine die hij ontwierp leek veel meer op een echt gemotoriseerd rijtuig - gecapitonneerde achterbank, koperen lampen, elegante dashboards of gebogen spatborden - en kon de vergelijking doorstaan met elk paardloos rijtuig van zijn tijd. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022