7 zinnen met «vormen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord vormen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Deze fabrieken introduceerden nieuwe vormen van gecentraliseerde productie binnen de grenzen van de fabriek zelf. »
« Sommige slaven gingen over tot meer dramatische vormen van verzet, zoals het langzaam vergiftigen van hun meesters. »
« Ze mengen de klei met zand, vormen het in de grond en stoken het bij ongeveer 700 graden Celsius. »
« Maar de hoop dat Edsel Ford de kern zou kunnen vormen van een nieuwe managementstructuur - een redelijk alternatief voor de fantastische chaos van Henry Ford - was zo goed als vervlogen. »
« De meest verwoestende was de beroemde "Zwarte Dood". Er waren twee vormen: de builenpest en de longpest. »
« In geavanceerde laboratoria worden vaccins gemaakt die zelfs bepaalde vormen van kanker beschermen. »
« De hersenen en het zenuwstelsel vormen het geraffineerde fundament van waaruit de meest verheven en transcendente gedragingen -ook de meest afwijkende- van onze soort worden geweven. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022