6 zinnen met «vormt»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord vormt en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De Hebreeuwse naam voor de eerste vijf boeken van het Oude Testament is de Torah, die de essentie van het Jodendom vormt. »
« Het is het wonderbaarlijke hersenweefsel dat de basis vormt van onze geest, waarvan de werking in wezen berust op de anatomisch-functionele eenheid die neuron wordt genoemd. »
« In een mum van tijd vormt zij een deegrondje met een diameter van 25 à 30 centimeter, een dikte van twee millimeter in het midden en een dikte van zes à acht millimeter aan de rand. »
« De oude Romeinse provincie Gallië vormt het hart van het huidige Frankrijk, dat na de val van Rome werd geregeerd door de Franken, een machtig Germaans volk dat Gallië van over de Rijn binnenviel toen de Romeinse macht afbrokkelde. »
« Uiteindelijk ondergaat die singulariteit binnen het zwarte gat een Big Bang en vormt een ander heelal, en het hele proces herhaalt zich oneindig, waarbij steeds meer ballonnen ontstaan, die elk een heelal op zich zijn. »
« De regenboog begint aan de horizon, stijgt op en keert er weer naar terug, en vormt een veelkleurige halve cirkel die niet echt een regenboog is. Het zonlicht wordt namelijk verspreid in een kegelvorm, met de zon zelf als hoekpunt. Wanneer de lichtgevende straling op kleine waterdruppeltjes valt, wordt het gedeelte van deze kegel verlicht, waardoor een regenboog ontstaat. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022