8 zinnen met «verdeling»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord verdeling en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Het systeem voor de verdeling van de uitgestrekte domeinen van de Verenigde Staten is een opmerkelijke prestatie van die tijd, een blauwdruk voor de Amerikaanse westelijke expansie. »
« De verordening van 1785 riep op tot de verdeling van dit land in rechthoekige percelen om de verkoop van overheidsgrond voor te bereiden. »
« Ambachtslieden waren getuige van de methodische verdeling van het arbeidsproces in fabrieken. »
« De ongelijke verdeling van de nieuw gecreëerde rijkdom stimuleerde nieuwe verdelingen langs klasselijnen. Elke klasse had zijn eigen cultuur en specifieke opvattingen over het slavernijvraagstuk. »
« Het tarief deed vragen rijzen over de verdeling van de macht, en leidde tot een verhit debat tussen voorstanders van de rechten van de staten en voorstanders van de uitbreiding van de macht van de federale regering. »
« Ondanks deze ongelijke verdeling van de rijkdom deelden de blanken, die geen slaven bezaten, met de blanke planters een aantal gemeenschappelijke waarden, met name het geloof in blanke suprematie. »
« Deze rijkdom leidde tot conflicten over de verdeling ervan onder de burgers, wat op zijn beurt leidde tot enkele nooit eerder geziene politieke experimenten. »
« Toen het christendom veranderde van een illegale cultus in de officiële godsdienst van het keizerrijk, werd de verdeling van het keizerlijke grondgebied in bisdommen, onder toezicht van vicarissen, overgenomen door de katholieke kerk. Deze praktijk wordt tot op de dag van vandaag toegepast in het bestuur van de Kerk. »
diccio-o.com - 1998 - 2022