6 zinnen met «verdeeld»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord verdeeld en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De deelnemers aan de Conventie waren verdeeld over de kwestie van een robuuste, gecentraliseerde regering en over de vraag hoe de Amerikanen in de federale regering zouden worden vertegenwoordigd. »
« Terwijl de Federalisten sterk verdeeld waren, wonnen de Democratisch-Republikeinen politiek terrein. »
« Specialisatie betekende dat het werk in specifieke taken werd verdeeld, en dat de arbeiders de hun opgedragen taak in de loop van een dag herhaaldelijk uitvoerden. »
« Het Zuiden floreerde, maar de rijkdom was zeer ongelijk verdeeld. »
« Dit "gebied" was in drieën verdeeld en in elk ervan was er een barrière die werd beschermd door drie beschermgoden die specifieke gevaren vertegenwoordigden voor elk van de "reizigers" naar de andere wereld. »
« Een van de centrale thema's van de westerse beschaving is dus dat vanaf het begin, dat het oosten ten oosten van Griekenland ligt en het westen ten westen van Griekenland, en dat de wereld verdeeld is tussen Grieken en barbaren, er een idee was van wie centraal staat en superieur is, en wie in de marge en inferieur is (of althans geen deel uitmaakt van de beste versie van de cultuur). »
diccio-o.com - 1998 - 2022