Zinnen met «meerderheidsregel»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord meerderheidsregel en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Conservatieve Whigs, op hun hoede voor het idee van een meerderheidsregel, verwierpen de afschaffing van de eigendomsvereisten voor stemmen en ambten in Pennsylvania. »
« Volkssoevereiniteit was de overtuiging dat de burgers op basis van het beginsel van de meerderheidsregel over zaken moesten kunnen beslissen; in dit geval zouden de inwoners van een gebied het recht moeten hebben om te beslissen of slavernij daar was toegestaan. In theorie zou deze doctrine het mogelijk maken slavernij te vestigen op elk Amerikaans grondgebied, ook op die waar dit door eerdere wetten verboden was. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022