Zinnen met «meerderheden»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord meerderheden en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De socialisten hebben na 1848 belangrijke resultaten geboekt. Democratie leidde niet noodzakelijkerwijs tot sociale en politieke vooruitgang, omdat meerderheden de neiging hadden te stemmen voor gevestigde gemeenschapsleiders (vaak priesters of edelen). »
« Intussen groeiden de meerderheden die hij bij algemene verkiezingen behaalde gestaag. In 1987 overtrof hij zijn naaste rivaal met 2.744 stemmen - de grootste Conservatieve meerderheid in het land. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022