8 zinnen met «lage»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord lage en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Het lage moreel verspreidde zich naar het Congres, waar sommigen Washington wilden vervangen door een meer ervaren leider. »
« De lange werktijden, de strenge discipline en de lage lonen brachten de arbeiders er echter al snel toe zich te organiseren om te protesteren tegen hun arbeidsomstandigheden en lonen. »
« Amerikaanse mannen met een gezin accepteerden met tegenzin de lage lonen om hun baan te behouden. »
« Kopers kregen een lage rente, met betalingen die konden worden gespreid over vier jaar. »
« De drie landen hebben vergelijkbare economische richtsnoeren aangenomen: lage persoonlijke belastingen en stimulansen voor particulier initiatief. »
« Snelheid, betrouwbaarheid ... en lage prijs. Henry Fords ideeën begonnen zich al te kristalliseren rond de principes die de auto voor de massa zouden creëren. »
« Dan laat het dier een lage grom horen en rent weg met een karakteristieke wiegende, schommelpaardachtige zwaai. »
« Hypoglykemie is het ongewoon lage suikergehalte in het bloed, dat duizeligheid en zweten veroorzaakt. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022